Postio a Dychwelyd / Shipping & Returns

POLISI POSTIO / SHIPPING POLICY

Rwyf yn anelu i bostio allan o fewn 1-3 diwrnod gwaith ar ol derbyn taliad.

I aim to post out within 1-3 working days of payment. 

POLISI DYCHWELYD A NEWID / RETURN & EXCHANGE POLICY

I drefnu dychwelyd/newid eitem danfonwch neges i dotiacelt@gmail.com o fewn 14 diwrnod ers talu.

To arrange a return/exchange please send a message to dotiacelt@gmail.com within 14 days of purchase.